A/B og Multivariattesting

A/B og multivariat testing er metoder som benyttes for å måle ulike varianter av en nettside opp mot hverandre. Ved å teste to eller flere variasjoner samtidig vil vi enkelt kunne sette fingeren på akkurat hva som fungerte best, og hvilken løsning som skal implementeres permanent. Løpende A/B og multivariat testing vil med andre ord kunne gi din bedrift stigende konverteringsrate over tid.

Denne typen testing er en sentral del av CRO-prosessen, og er et av segmentene som avgjør hva som er hensiktsmessig å endre på et nettsted. Ved å analysere innkommende data og trafikk kan vi på en effektiv måte trekke konklusjoner på hvilke endringer (eller kombinasjoner av endringer) på nettsiden som hindrer eller genererer inntekt.

Hvorfor skal du bruke A/B -og Multivariattesting?

  • Selg mer uten økt annonsebudsjett.
  • Håndfast statistisk grunnlag på hva konverterer mest
  • Gi dine besøkende en bedre brukeropplevelse

CASE:

Gjennom en A/B test avslørte vi problemstillinger som blokkerte konverteringer på en landingsside. En hypotese om innholdet ble definert, et eksperiment satt opp, og resultater analysert etter en kortere tidsperiode. Orignalen fikk 0 konverteringer, mens varianten fikk 11.

John Brenne, Codex Advokater

Konverteringer
orignal
0

Konverteringer
variant 1
11

Kontinuerlig A/B testing er en effektiv metode for å skape vekst i din bedrift

Start med A/B testing i dag