Fullstakks unike historie

Starten:

Fullstakk ble startet i 2016 av 3 gründere med erfaring fra flere startup-prosjekter de hadde gjort sammen. Etter å ha sett potensialet i digital markedsføring for startups og mangelen på kompetanse i markedet, startet de Fullstakk Marketing.  Målet var  å bygge et byrå som skulle levere dokumenterbar økonomisk vekst til kundene sine ved hjelp av digital markedsføring med datadrevne arbeidsmetoder og gjennomsiktighet.

De fikk raskt på plass kunder som Sonans, If Skadeforsikring, Metier og startups som Nabobil og Monner. Med full dedikasjon til Fullstakk-prosjektet tok de inn frilansere for å øke kapasiteten innen SEM, SEO, sosiale medier og CRO.

En første spinoff

Allerede andre året i Fullstakks liv så gründerne potensialet i brukertesting og behovet for digitalisering. De startet derfor en spinoff som skulle bygge teknologi for å digitalisere en overraskende lite modernisert bransje. Én av de tre gründerne gikk derfor ut av Fullstakk for å fokusere 100% på satsingen. Dette selskapet ble hetende Teston, var eid av alle tre Fullstakk-gründerne og vokste raskt med investeringer fra anerkjente investorer. Ønsket om å fortsette å jobbe slik i Fullstakk var stort: identifisere behov for teknologi, bygge den i byrået og spinne den ut i egne selskaper. Teston ble i 2020 solgt til amerikanske UserTesting for rundt 100 millioner kroner– etter bare 3 år.

Fra prosjekt til plattform

Mot slutten av 2017 var byråarbeidet i Fullstakk i ferd med å vokse ut av strukturen med de 2 gjenværende gründerne og frilansere. Julen 2017 fikk Fullstakk signert Fridtjof Hødnebø som partner og daglig leder med erfaring fra blant annet Google og Kitchen Reklamebyrå. Hans ambisjon var å bygge en solid byråplattform, samt å fortsette fokus på teknologi for å ha egne verktøy i byrået og muligheter for å kommersialisere dem på sikt. Ved hans oppstart i april 2018 ble 2 av de faste frilanserne ansatt og Christopher Elverum, med erfaring fra Rørleggerkjeden Comfort og Telenor kom inn som SEO-ansvarlig. Byrået gikk fra 2 gründere til 6 ansatte på 2 måneder, og Fullstakk hadde gått fra å være et prosjekt til å bli en plattform man kunne bygge videre på. 

Drastiske endringer og vekst

Teston skulle få store konsekvenser for Fullstakk: bare måneder etter at Fridtjof og Christopher begynte kom tilbudet om en stor investering til Teston, men med krav om at alle de 3 gründerne i Fullstakk/Teston skulle jobbe der fulltid. De valgte da å trekke seg ut av  Fullstakk, og byrået mistet 2 av sine mest strategiske og dedikerte ressurser. For å kjøpe dem ut kom gründerne bak 24SevenOffice på banen, med sin lange erfaring i å bygge selskaper. De så etter et byrå med tech-fokus som kunne være med å bygge det digitale økosystemet SevenOffice vil være: regnskap, ERP, bank, nettbutikk – og markedsføring. I januar 2019 var alle de originale gründerne i Fullstakk ute og nye eiere var på plass: det var tid for å bygge videre på plattformen. Fra 2018 til 2019 økte omsetning fra 10 til 20 millioner med sunn drift og flinke nye ansatte. Første dedikerte utvikler til å bygge teknologi ble ansatt høsten 2019 og 2020 så ut til å bli et knallår, hvor Fullstakk virkelig skulle få realisert sine planer både som byrå og tech-selskap.

COVID-19

Tidlig i 2020 kom COVID-19 og alt endret seg. Fullstakk fikk en nedgang i inntekter og salg, men var allerede i juni helt tilbake og innen slutten av året leverte vi over budsjett. Allikevel var året tungt med hjemmekontor og det ble ikke noe bedre i november da Oslo stengte ned igjen, og skulle forbli stengt i et halvt år. Gjennom denne vanskelige tiden vokste Fullstakk likevel videre og leverte over 50% omsetningsvekst i korona-året. Gjennom 2020 bygde Fullstakk mer teknologi for seg selv og rigger seg nå for lansering av neste spinoff til høsten 2021. Her putter vi inn vår prototype samt flere millioner i oppstartsfinansiering. Vi går sammen med en gründer fra utsiden som skal få bygge et martech-eventyr. 2021 startet godt, men mange er nå slitne etter lang tid hjemme. Det har vært lite tid til å sitte sammen og å opprettholde gode bånd, og Fullstakk opplevde for første gang i sin historie at ansatte sluttet. Dette er en naturlig del av livet til en organisasjon og krever at man tilpasser seg. Dette må vi gjøre ved å bygge strukturer og prosesser for et selskap i vekst – derfor trenger vi nå folk til å være med på nettopp dette arbeidet. 

Veien videre.

Nå er sommeren 2021 her og slutten på pandemien er i sikte. Fullstakk har vokst organisk i 5 år og vi ser nå behovet for å få på plass en ny struktur som kan håndtere flere ansatte og flere kunder. Vi skal fortsette å levere verdi til våre ansatte og til kundene våre selv med økt organisatorisk kompleksitet og det krever en ny rigg. Vi har derfor tegnet organisasjonskartet vårt på nytt og vi har 2 senior roller vi ønsker å hente inn nye personer til: Chief Product Officer (CPO) og Chief Commercial Officer (CCO).CEO+CPO+CCO utgjør ledergruppen i Fullstakk Marketing AS.

Sammen skal CEO, CPO og CCO skape solid og attraktiv drift i selskapet gjennom strukturering av produkter og salg av disse. CPO skal utvikle og sikre kvaliteten i verktøyene CCO skal benytte seg av i kundeforholdene. CCO skal sikre riktige salg og inntektsvekst til Fullstakk ved å levere verdi til kundene med produktene fra fagavdelingene. Sammen skal ledergruppa gjøre Fullstakk til en av de beste arbeidsplassene i Norge ved å blant annet lage utviklingsløpet som “upskiller” junior fagressurser, som ønsker det, til konsulenter (se flowchart under).

Er vi en match?

Hva er vår visjon: 

Vi har ikke fått gjennomført dyptgående strategisk arbeid for å definere nettopp visjon og misjon, dette vil vi at CPO og CCO skal være med på, men vi vil at Fullstakk skal være et premium byrå som leverer økonomisk vekst til sine kunder med høy fagkompetanse innen klassiske og nye fagområder.

Premium skal bety at vi leverer høy faglig kvalitet og tar betalt for det og at vi har gode, kompetente kunder som vi jobber langsiktig med.

Fullstakk skal også investere i nye forretningsområder som å bygge ny teknologi som kan spinnes ut i egne datterselskaper når vi har tro på at det vil kunne blir noe stort – og våre ansatte skal få være med på de reisene.

Hva kan vi tilby: 

Et utgangspunkt i et byrå som står støtt økonomisk hvor vi er “on track” til å levere budsjettert vekst på 66% for omsetning og 3x på resultat.  Sterke investorer i ryggen som kan komme inn med penger når vi vil satse utover egne muligheter. Et byrå som skal satse fremover og som skal fortsette å lage spinoffs når det er riktig – et byrå som trenger flere flinke hoder til å være med og tenke ut hvordan vi skal jobbe.PartnerposisjonEt sammensveiset team på 25 fageksperter fordelt på 10 nasjonaliteter: Syria, Frankrike, USA, Norge, Italia, Belgia, Sverige, Ecuador, Island og Russland.Flotte lokaler sentralt i oslo, helt nede ved Akershusfestning. Byens beste kontorkaffe?

Hvem vi ser etter:

 • Chief product officer
 • Ansvar
 • Ansvar alle Fullstakks fagavdelinger
 • Personalansvar for faglederne
 • Strukturansvarlig for fagavdelingene
 • Ansvarlig for rekruttering til fagavdelingene
 • Ansvar for produktifisering i fagavdelingene
 • Sammen med CCO, ansvarlig for utviklingsprogrammet “Road to CMO”
 • Ønskede kvalifikasjoner
 • Master
 • Track record: har bygget avdeling og produkter før
 • Praktisk erfaring med flere digitale markedsføringskanaler
 • Praktisk erfaring med salg og kundeutvikling
 • Erfaring med personalledelse, 3+ år
 • Byråerfaring - fartstid i bransjen
 • Meget sterk på evnetester
 • Out of this world communication skills
 • CEO-material - Du har god bedriftsforståelse og er en tydelig leder.
 • Positiv, can do innstilling, ønske å bygge
 • Svært god tallforståelse/analytiske evner
 • Chief commercial officer
 • Ansvar
 • Kommersielt ansvarlig: inntektsakkumulering og topplinje
 • Ansvar for Fullstakks konsulentavdeling
 • Personalansvar for konsulentene
 • Strukturansvarlig for konsulentene
 • Ansvarlig for rekruttering til konsulentavdelingen
 • Ansvar for produktifisering i konsulentavdelingen
 • Ansvarlig for kundeutvikling, kundetilfredshet, salg
 • Sammen med CPO, ansvarlig for utviklingsprogrammet “Road to CMO”
 • Ansvarlig for markedsføring
 • Ønskede kvalifikasjoner
 • Master
 • Track record: har bygget avdeling før
 • Erfaring med konsulentarbeid: salg og rådgiving
 • Erfaring med Fullstakks markedsføring
 • Praktisk erfaring med salg og kundeutvikling
 • Erfaring med personalledelse, 3+ år
 • Meget sterk på evnetester
 • Out of this world communication skills
 • CEO-material - Du har god bedriftsforståelse og er en tydelig leder
 • Svært god tallforståelse/analytiske evner

Vil du bli vår neste Chief Product Officer eller Chief Commercial Officer?

Søk på stillingen!