Google Analytics og sporing

Mange bedrifter har god kontroll på daglig drift og salg, men famler i blinde for hva som skjer på nettstedet og hvor kundene faktisk kommer fra. God sporing er Alfa og Omega for å forstå hva som faktisk leder til kjøp på din nettside og hvilke markedsaktiviteter som faktisk funker. Gjennom god tracking og tallanalyse vil din bedrift ha beslutningsgrunnlaget som trengs for å ta en dominerende posisjon innen deres segment på nett.

Med dine bedriftsmål og interne KPIer som grunnlag setter vi sammen opp en spisset sporingsplan som består av hvilke aksjoner som skal spores på nettstedet og hvordan vi skal spore det. Vi hjelper deg så å få iverksatt sporingsplanen via blant annet Segment, Google Tag Manager, og Google Analytics. Fra nå av vil du aldri mer være usikker på hvor trafikken din kommer fra, og på hvor høy kvaliteten på markedsføringen din er.

Hvorfor skal du bruke Analytics og sporing?

  • Få digitalisert dine bedriftsmål i Google Analytics
  • Mål effekten av dine markedsaktiviteter i rene kroner
  • Lær kjenne kundereiser og mikrosystemer på din nettside

Når er Analytics og sporing IKKE riktig å bruke?

  • Aldri

CASE:

"Den detaljerte sporingsplanen fra ekspertene i Fullstakk hjalp oss å forstå vår kundegruppe og deres adferd på nettsidene våre. På den måten kunne vi taktisk spisse markedsføringen på tvers av kanaler og bruke budsjettene våre på effektiv kommunikasjon"

Marie Moxnes Harfjeld
Marketing Manager, Monner AS

Analyse og sporing av besøkende på ditt nettsted er vitalt for markedssuksess.

Få kunnskap om dine brukere