Bannerannonsering / Programmatisk

Bannerannonsering er verktøyet som sikrer riktig synlighet gjennom plassering av digitale annonser på nettsider som tv2.no. Det er dagens svar på annonser i aviser og tidsskrifter. Samtidig er det mye mer enn det: du kan velge hvilke målgrupper du vil være synlig for, hvilke temaer du vil vise annonsene sine ved siden av, når på døgnet du vil vise annonsene sine eller om du bare vil vise annonser til de som ligner mest på dine beste kunder.

Bannerannonsering har et ufortjent dårlig rykte, men dette er ofte fordi det brukes feil. Med riktig målretting og riktige annonser kan bannerannonsering gi eventyrlige resultater. Vi kan hjelpe deg gjøre å display-annonseringen til en verdifull investering og en velfungerende del av din mediemiks. Det gjør vi ved å først igangsette annonseringen som har høyest mulig ROI (Retargeting) og så tester vi nye aktiviteter hvor vi hele tiden måler verdien du sitter igjen med.

Hvorfor skal du bruke bannerannonsering?

  • Full resultatsoversikt helt ned til ROI
  • Datadrevet, bred eller smal målretting
  • Lynrask dekning

Når bør du ikke bruke bannerannonsering?

  • Når du er avhengig av levende bilder og lyd for å formidle budskapet
  • Når du har en side med lite, eller ikke noe innhold

CASE:

Bannerannonsering som verktøy i rekrutteringen for en stor norsk industriaktør. På kun 2 uker genererte bannerannonsering en betydelig del av 700+ relevante søknader gjennom overbevisende bannerannonser og smart plassering på alle de riktige nettsidene og målgruppene - og det til en veldig lav kostnad per søknad.

Totalt
antall klikk
12 734

Antall
søknader
‍‍700+

Kostnad
pr klikk
‍‍11,78 kr

Vær tydelig eksponert i dine brukeres digitale tilstedeværelse til en fraksjon av kostnaden ved tradisjonell massemarkedsføring

Snakk med oss om Programmatisk