Vekst­markeds­føring

Vi i Fullstakk har rett og slett utviklet vår egen metode for vekstmarkedsføring. Vi samler alle relevante data på ett sted, og har dermed totaloversikten over hvilke tiltak som faktisk gir effekt.

Neontekst på lilla bakgrunn med teksten "Go up and never stop"

Vekstmarkedsføring handler om å systematisere alle tiltak som bidrar til en bedrifts vekst, og deretter sørge for kontinuerlig testing, måling og optimalisering. 

Aller først må du ha en tydelig strategi med et overordnet mål for veksten. Deretter må hovedmålet brytes ned i konkrete og målbare KPIer. 

Vekst-reisen

Fullstakk-metoden betyr å jobbe systematisk etter det vi kaller vekst-reisen. Denne vekstreisen har seks faser:

1. Oppmerksomhet: Vi må rope litt høyt, komme på radaren, og bli sett.

2. Trafikk: Vi må få folk til å bli eksponert for budskapene våre, bli kjent med oss, se hva vi står for.

3. Salg / konvertering: Vi må få målgruppen til å bli kunder, altså gjøre en ønsket handling (eks: innmelding, kjøp, legge igjen kontaktinfo) 

4. Bevaring: Vi må sørge for at kundene våre ser på kundeforholdet som verdifullt, slik at de forblir lojale og gjennomfører flere kjøp 

5. Omsetning: Vi må øke langsiktig inntjening (CLV), eller (ofte for startups) begynne å tjene penger på gratisbrukere 

6. Henvisning: Vi må få kundene våre til å bli ambassadører og anbefale oss videre, og dermed skaffe oss nye kunder

Innenfor hver av fasene i vekst-reisen, lager vi en plan for ulike tiltak. 

Eksempler på tiltak er annonsering i ulike kanaler, betalt søk-kampanjer, organisk distribusjon og innhold, PR, fysiske eventer, CRO (konverteringsoptimalisering), og epost-markedsføring og kundedialog. Vi kan også teste tiltak opp mot hverandre for å vurdere hva som fungerer best.

Vekstriggen

Hvert tiltak får en egen konkret KPI, og til sammen vil alle disse jobbe mot at vi når det overordnede vekstmålet.

Det avgjørende her er måling og optimalisering. Alle resultatene fra alle de ulike tiltakene setter vi i Fullstakk inn i et analyse- og vekst-verktøy, som vi kaller vekstriggen

Denne har vi utviklet selv, og den inneholder også en vekstrapport – som alltid er oppdatert i sanntid. Det betyr at alle interessenter og stakeholders kun trenger å forholde seg til denne ene rapporten. Her er nemlig all data fra alle tiltak og kampanjer samlet, og det er enkelt å se hva som har gitt effekt når.

Her kan man dermed følge med på alle KPIer og optimalisere slik at de går i riktig retning. 

Fullstakk-metoden: Slik jobber vi

Når måling og KPIer er satt i system, kan vi sette i gang med testing som vekst-metode.

Her bryter vi alle faktorer som bidrar til vekst ned i målbare hypoteser, som så blir testet.

Vekst-metoden er effektiv ikke bare for direkte salg innenfor B2C- og B2B-segmentet. Også tjenesteytere, medlemsorganisasjoner og bedrifter med abonnementsløsninger har mye vekst å hente i å optimalisere vekst-reisen.

Med vekstriggen og teamet på plass, er alt lagt til rette for å få maksimal vekst ut av budsjettene du legger i markedsføringen din.

Vil du vite mer?

Ønsker du å vite mer om Fullstakk-metoden, og hvordan vi kan bidra til vekst for din bedrift? Ta kontakt for et uforpliktende møte

Jippi, skjemaet ditt er sendt inn! Du hører fra oss straks.
Ånei, noe gikk galt!