Introduksjon til Google Analytics 4

Universal Analytics er over ti år gammelt, og krever høy teknisk kompetanse hos bruker. Google Analytics 4 er en oppgradert versjon som krever mindre av brukeren for å fungere, og er enklere å tilpasse bedriftens egne behov. Her er en introduksjon.

CRO-teamet bestående av tre personer smiler til kameraet

Er Google Analytics lov?

Flere og flere datatilsyn i EU-land erklærer Google Analytics ulovlig i varierende grad. Dette handlet i hovedsak om "gamle" Google Analytics, også kjent som Universal Analytics. Datatilsynet i Norge sier følgende om saken

"Det som frem til nå har vært et stort problem med Google Analytics, virker å være løst. Når det er sagt, utelukker vi ikke at det kan være andre personvernutfordringer med verktøyet."

Vår anbefaling er å benytte en jurist for å avklare de juridiske elementene og utfordringene ved å benytte ethvert analysesystem i en bedrift, slik at man sikrer seg i forhold til personvernlovgivning og kravene i GDPR. 

Planlegger bedriften din å gå helt bort fra Google Analytics? Et av alternativene er Matomo.

Hva som ikke finnes i Google Analytics 4

Til tross for at Google Analytics 4 ser annerledes ut fra Universal Analytics, er ikke endringene massive sånn om vi ser på det store bildet: All dataen du ønsker deg kan for det meste spores, og de fleste tallene du er vant til å se, finnes der fortsatt, det er bare ikke alle som defineres helt likt. 

Views

Med mindre selskapet velger å betale for Google Analytics 360, forsvinner det som tidligere het View. Det er funksjonen som lot deg sette opp unike filter og mål, slik at du kunne ha et eget view for utviklere og et annet for trafikk fra potensielle kunder, eller kunne sortere på land trafikken kom fra.

Du kan fortsatt filtrere dataene på disse parametrene, men da gjøres det som segmentering direkte i rapportene, eller i explorations-rapporter, ikke som et permanent filter på all dataen og på tvers av rapporter. 

Data fra interne kilder (for eksempel markedsavdelingen og interne webutviklere) kan fortsatt filtreres ut og spesifiseres, men nå gjøres dette kun med filter, og ikke slik som tidligere med Views. Dette gjør det enda viktigere å sikre at filteret du setter opp stemmer, fordi filter som er aktivert, filtrerer all dataen som kommer inn derfra og ut, og det dermed ikke er noen angre-knapp. 

Om filtreringen gjøres basert på IP-adresser oppstår et nytt problem: På grunn av personvernhensyn droppes unike IP-adresser før Google sender dataene, dermed blir slike filter nær umulige å benytte om man også skal oppfylle kravene til personvern. Alternative løsninger finnes, og trafikken kan filtreres ut før den treffer Analytics i det hele tatt. For eksempel ved å gi alle ansatte en spesifikk link de skal benytte for å komme inn på nettsidene deres. 

Filter fungerer ikke på historiske data, så om du filtrerer ut interndataene deres i dag, fungerer ikke det på gårsdagens data.

Goals

“Goals” eller mål som vi kjenner dem, er borte i Google Analytics 4. Nå er de slått sammen med Events. Du kan markere Events som Conversions, altså at de er ekstra viktige for deg og kan regnes som en ny kunde, men de heter Events, og konfigureres som Events. 

Når vi først snakker om Events, så er det en endring som er viktig å notere seg: Der man tidligere satt opp et Event med Category, Action, Label og Value, får man nå automatisk bare et navnefelt. Man kan legge til så mange parameter man vil, men navnet er det eneste som er obligatorisk. 

I tillegg har Google definert opp en del kategorier med anbefalte Events som Google Analytics 4 automatisk “forstår” hva er. Disse er det viktig å sette seg inn i før man setter dem opp, fordi noen av dem har spesifikke formkrav. Les mer om disse her: Recommended events.

Bounce rate

Bounce rate er byttet ut av engagement rate, altså den omvendte varianten, egentlig. Dette betyr at om du vil kan du fortsatt regne deg til bounce rate ved å snu prosenten, men engagement rate er jo et litt mer positivt fokus. 

Engagement rate defineres som antallet engasjerte besøk (sessions) delt på antall besøk totalt, over den spesifiserte tidsperioden. Et engasjert besøk defineres som et besøk som varte over ti sekunder, og/eller hadde en konverteringshendelse, og/eller hadde minst to sidevisninger eller skjermvisninger. 

Derfor er det også viktig å kun markere events som er reelle konverteringer som konverteringer, ellers vil du se et tall på engagement rate som kanskje ikke stemmer helt med målsetningene til selskapet ditt.

Hva som er kult med GA4

Bygg hvilke rapporter du vil med Explore

Explore-delen av Google Analytics 4 lar deg bygge hvilke rapporter du vil. Dette inkluderer for eksempel å bygge trakt-rapporter litt som du selv vil. Til tross for at dette også teknisk sett var mulig med Universal Analytics, var det ofte teknisk komplisert for de fleste, og ble dermed lite benyttet. I Google Analytics 4 er prosessen mye enklere. 

GA4 gjør noe av oppsettet for deg

Google Analytics 4 sporer flere ting automatisk enn Universal Analytics har gjort. Dette betyr at en del av grunnoppsettet er gjort “av seg selv”. Det er riktignok visse ting som bør følges opp og justeres. 

For eksempel ligger det en automatikk inne i Enhanced Measurement (innstillingene for utvidet automatisk sporing) som sier at ny sidevisning også skal telle om “siden endrer seg basert på endringer i nettleser” (veldig løst oversatt). Dette er nyttig om siden din er bygget som en SPA (Single Page Application) men kan vise seg å gi særdeles rotete data om du for eksempel har aktivert lazy loading av produktlister, fordi hver nye innlasting av produkter da vil telle som en ny sidevisning. 

Cross-domain tracking har blitt vesentlig mindre komplekst å sette opp i GA4 enn det var i Universal Analytics. Her må man i GA4 kun sørge for at alle domener har korrekt GA4-tag, og deretter legge til alle relevante domener i domenelisten i GA4-konfigurasjonen. Dette kan også løses manuelt, men er ikke noe Google anbefaler. 

Forskjellene i det tekniske oppsettet

Trenger du hjelp til å sette opp Google Analytics 4? Finn ut hvordan vi kan hjelpe deg. Generelt sett oppleves det som mindre knotete å sette opp GA4 enn det gjør å sette opp UA. Hovedårsaken til dette er nok at Google har sortert ting litt annerledes: 

  • Goals er borte, det er nå events tagget som conversions. 
  • Man legger ikke lenger inn category, action, label og value når man setter opp event-sporing, men legger inn event name og legger til parameter etter behov. 

Den nye strukturen på events krever imidlertid et høyere detaljfokus når man lager sporingsplanen, slik at man unngår navn på events som ikke gir mening. I tillegg er det en del krav for events GA4 automatisk plukker opp, slik at man må følge med litt når man velger parameter. 

GA4 krever ofte at man må sette opp custom metrics og dimensions inne i kontoen etter at event-sporingen er satt opp, slik at man får dataen man ønsker inn i rapportene. Gjøres ikke dette, vil du ikke finne igjen de tilpassede parameterne du har laget i rapportene. 

GA4 er mer tilpasset personvernhensyn, noe som forenkler en del av arbeidet med å unngå at systemet henter persondata. Anonymisering av IPer skjer automatisk innenfor Europa, og datalagringsperioden er automatisk satt mye lavere enn tidligere. I tillegg er systemet bedre bygget for maskinlæring, slik at man er mindre avhengig av konkret personinformasjon for å gjøre gode analyser av trafikk og bruksmønster.

Kan tallene i GA4 sammenlignes med Universal Analytics? 

Det vil alltid være en liten differanse i tellingen mellom forskjellige systemer, så å få en hundre prosent tall-match vil være nærmest umulig. Dette handler i tilfellet UA/GA4 ofte om hvordan dataene sendes til Analytics. Universal Analytics-tagger sender data i det samme øyeblikket hendelsen fant sted, mens Google Analytics 4 i skrivende stund sender data i grupper. 

Det finnes noen unntak for gruppesendingen av events: 

  • Konverteringsevents sendes med det samme.
  • Når man laster inn siden med debug mode sendes dataene med det samme.
  • Events som midlertidig lagres lokalt sendes når brukeren forlater siden de er på, og i nettlesere som ikke støtter sendBeacon-APIet, sendes alle events umiddelbart.
  • Når en besøkende sin enhet går offline, for eksempel om personen mister internettkoblingen sin, lagrer Google Analytics event-data på enheten til brukeren og sender den når enheten er tilbake online. 
  • Analytics ignorerer imidlertid automatisk data som sendes mer enn 72 timer etter eventene ble trigget. Dette øker risikoen for tapt data, fordi det kan skje at brukeren lukker siden før dataene rekker å bli sendt.

I de fleste tilfeller kan tallene imidlertid sammenlignes mellom Universal Analytics og Google Analytics 4, men det er et par forskjeller man bør være klar over:

Users

I Universal Analytics telles “Users” som totalt antall brukere, men i Google Analytics 4 teller “Users” faktisk aktive brukere, altså teller systemene brukere på litt forskjellige måter. Dette betyr at for å få sammenlignbare tall, må man sette opp en Exploration-rapport i GA4 som henter ut totalt antall users, da får man tall som er relativt like og sammenlignbare.

Goals

I UA telles kun én konvertering per økt per mål, men i GA4 telles automatisk alle hendelser av en konvertering. Det vil si at om du i GA4 har satt opp påmelding til nyhetsbrev som en event og en conversion, vil den automatisk telle hver gang jeg melder meg på nyhetsbrevet, selv om jeg gjør det flere ganger i løpet av samme besøk. 

Purchases

Det skal i hovedsak ikke være stor differanse på kjøpstallene, men det kan være en større differanse her spesielt om transaction_id-parameteret ikke blir sendt konsekvent fra begge Analytics-versjoner. I tillegg kan det være en differanse om man for eksempel legger til ny kjøpssporing i GA4 som ikke finnes i Universal Analytics, eller om man har dataen i UA filtrert på noe annet vis. 

En annen ting som kan påvirke her, er at GA4 kan bruke opp til 7 dager på å attribuere konverteringer, så det kan hende du må vente litt lenger før du kan sammenligne data for dette punktet. 

Page Views

En av tingene som kan gjøre sammenligningen av sidevisninger vanskelig, er forskjellen på behandlingen av URL-parameter. Om Universal Analytics-visningen du benytter ikke filtrerer ut URL-parameter, kan det være at du må gå manuelt til verks for å sørge for å få med også disse sidevisningene i Universal Analytics. 

Annet å huske på

På grunn av måten dataene sendes og behandles i GA4, vil det alltid være differanse i tallene du får til sammenligning. Derfor anbefaler vi å sikte på en høy grad av samsvar i data mellom nytt og gammelt system før du skrur av UA, men husk at en liten differanse vil være helt naturlig.

Kontakt meg om dere trenger hjelp til oppsett av analysesystem.