Segment

Segment er et verktøy som lar deg kople interne datakilder med eksterne verktøy for å faktisk kunne bruke dataen din. Ved å etablere en effektiv infrastruktur for kundedata vil man tilgjengeliggjøre dataen og faktisk gjøre den nyttig.
Med Segment gjør du segmenteringen av kundene dine et sted, og den segmenteringen blir tilgjengelig i alle verktøyene du bruker.

For å komme i gang med Segment må vi først kartlegge hvordan du ønsker å bruke dine data. Er det for å kjøre segmenterte e-postløp? For å samkjøre samtaler med kundene dine på tvers av chat og epost? For å målrette bedre på Facebook?
Når vi har kartlagt behovene designer vi en løsning hvor vi kopler all relevant data inn i Segment for så å kople denne dataen med alle verktøyene du ønsker å bruker, alt innenfor GDPR.

Hvorfor skal du bruke Segment?

  • Gjør dine data tilgjengelig og nyttig
  • 200+ Plug'n'play verktøyintegrasjoner
  • GDPR Ready

Når er Segment IKKE riktig å bruke?

  • Sider med lite besøk eller lite innhold

FUN FACT:

Installasjonen av Segment på flere av våre sider gir meget presis kundedata i sanntid, uten å være i konflikt med retningslinjene til GDPR.

Segments kundedata-infrastruktur bidrar til at hver enkelt del av organisasjonen setter kunder først.

Hadde det ikke vært fantastisk med all data på ett enkelt sted? Nå kan du det med Segment

Be om tilbud på Segment