Supermetrics

Supermetrics er et verktøy som enkelt lar deg hente ut tallene du trenger fra alle dine markedsføringsverktøy. Du kan importere og samle tallene rett i Google sheets, Google data studio eller Excel. Med tallene lett tilgjengelig kan du bruke tiden din på å finne god innsikt og ikke på å kopiere fra et system og inn i et annet.

Vi bruker Supermetrics for å sette opp automatisk rapportering for deg på tvers av de systeme du bruker. Først kartlegger vi de rapporteringsbehovene du har og hjelper deg å optimalisere rapportene så du får innsikt og ikke bare "data puking".
Når behovene er godt kartlagt hjelper vi deg sette opp rapportene med Supermetrics slik at du slipper å hente ut tallene fra de forskjellige systemene hver gang du skal lage en månedsrapport

Hvorfor skal du bruke Supermetrics?

  • Automatisert rapporterting på tvers av kanaler
  • Samle tall fra alle systemene
  • Bruk tid på analyse, ikke rapporterting

Når er Supermetrics IKKE riktig å bruke?

  • Når du ikke har tallbasert analyse av nettstedet som feks Google- eller Facebook Analytics - da må du først få på plass sporing i Google Analytics

FUN FACTS:

"Med Supermetrics har vi i Fullstakk gjort små men markante effektiviseringsprosesser i våre arbeidsmetoder med annonsering. Enkelt oppsatte automatiske rapporter sparer oss for mye tid, spesielt i analyse- og presentasjonsprosesser.
Vi har en konkret innsparing i annonse- og rapporteringsarbeid på over 20%."

Fridtjof Hødnebø
Daglig Leder Fullstakk Marketing

Få skikkelig fart på rapporteringen med Supermetrics. Snakk med oss i Fullstakk om hvordan du kan få dette på plass

Snakk med oss om Supermetrics