Growth Hacking

Hva har Amazon, Google, Netflix og P&G til felles? De kjører tusenvis av eksperimenter og såkalte “growth hacks” i året. De hviler aldri i status quo. Growth Hacking er en strukturert tilnærming til å finne smartere og mer effektive måter å drive vekst på. Vi fokuserer på å se muligheter i hele kundereisen, ikke bare på å drive kunden inn til produktet eller tjenesten. Dette gjør det på mange måter til en ny måte å tenke markedsføring på.

Eksperimentering, testing og analyse er kjernen i Growth Hacking-metodikken. Vi hjelper deg å få på plass prosessene og rammeverkene som din organisasjon trenger for å jobbe mer innsiktsbasert og iterativt gjennom eksperimenter og hypotesetesting. Målet er enkelt - synlig, dokumenterbar vekst der det gjelder!

Hvorfor skal du bruke Growth hacking?

  • For å finne nye måter å vokse eller hindre kundefrafall på
  • Hvis du vil jobbe raskere, mer iterativt og datadrevet
  • Hvis du ønsker et alternativt/supplement til tradisjonelle markedskanaler

Når bør du ikke bruke Growth hacking?

  • Fullstakk tilbyr støtte til Growth Hacking i både liten og stor skala. Likevel trenger man noe ressurser og vilje internt for å skape resultater.

Suksess er sjeldent tilfeldig. Vi hjelper deg med å drive vekst og ROI gjennom hele kundetrakten!

Snakk med oss om Growth Hacking