Med bytte av CSS-feed, sank vår kostnad per klikk med 33% og ROAS (avkastning på annonseringskostnad) økte med 61%

0 minute read
Christina Amundsen
December 21, 2020

Fullstakk Marketing fikk oppdraget med å levere digital markedsføring for en norsk lekebutikk, samt å bidra til og skape merkevarebevissthet. Fullstakk skulle også drive salg gjennom Google Shopping-annonsering.

Kunden hadde fra før lite eller ingen tilstedeværelse innen digital markedsføring, og et relativt lavt markedsføringsbudsjett under oppstartsfasen. Med et slikt utgangspunkt, så var vi nødt til å bruke innovative metoder for å få mest ut av tilgjengelige ressurser.

Etter at kampanjene hadde kjørt noen uker, tittet vi litt nærmere på tallene: Vi så at både kostnad per klikk og total ROAS ikke tilfredsstilte de målene vi hadde avtalt med kunden.

CPC (kostnad per klikk) på Shopping-annonseringen ble redusert med 33%, og total annonseringskostnad ble redusert med 52%

Problem nr. 1: 

Minimere kostnad per klikk og kostnad per kjøp for å utnytte det fulle potensialet til et lavt markedsbudsjett. 

Løsning:

Ved et bytte til Fullstakk sin CSS-løsning, så kan man spare opptil 20% av kostnaden ved bruk av Google sin standard CSS-løsning.
Endring av CSS vil føre til at man driver resultater og trafikk på en mer effektiv måte. 

Prøv vår CSS kalkulator her.

Resultater:

Dagen etter at CSS-byttet var gjennomført,  kunne vi allerede  se påfallende forbedringer i tilgjengelige data. Gjennomsnittlig kostnad per klikk hadde gått ned fra 2,2 kr. fra dagen før byttet, til 1,71 kr. dagen etter at byttet var gjennomført. Dette er en nedgang på 23% fra den ene dagen til den andre. 

Når man går inn i en auksjon med Google sin egen CSS,  betaler du en avgift på opptil 20% av din kostnad per klikk. Bytter du til Fullstakk sin CSS-løsning, så ser vi at dette kan bli redusert med så mye som 20% på bare en dag. 


Datasammenligning fra uken hvor det ble byttet til vår CSS kontra uken i forkant hvor det ble benyttet Google sin, så ser vi at ny CSS-løsning hadde positiv innvirkning på flere måleparameter innen Google Shopping-annonseringen. Gjennomsnittlig kostnad per klikk ble redusert med 33%, mens total kostnadsbesparelse i annonsering var på nesten 52%. Dette ga oss mulighetene vi trengte til å markedsføre mer effektivt med budsjett som hovedbeskrankning.


Vi fortsatte så med å se på tallene fra perioden før vi byttet CSS, nysgjerrige på hva som kunne vært spart: Hva hadde skjedd om vi hadde hatt like lav kostnad per klikk siden oppstart av annonsering? Resultatet var svært overraskende: Kunden hadde fått en potensiell besparelse på ca. 20 000 norske kroner i annonseringskostnad, om man hadde brukt Fullstakk sin løsning helt fra annonseringsoppstart.


Økning i ROAS på tvers av alle Shopping-kampanjer var 61% og kostnad per transaksjon sank med 48%

Problem nr. 2:

Øke ROAS og minimere kostnad per transaksjon med et lavt budsjett. 

Løsning: 

Bruk av Fullstakk sin CSS-løsning til å senke kostnad per transaksjon samt maksimere ROAS.

Justere å øke mål-ROAS med automatisk budgivning fra Google sin egen budmotor.


Resultater:

Før man byttet til Fullstakk sin CSS-løsning så kunne vi se at kostnaden per transaksjon var relativt høy. Resultatene på mål-ROAS var heller ikke tilfredsstillende nok til at kampanjene var profitable for kunden. Mange av deres produkter har lav profittmargin da utsalgspris på produktene var satt relativt lavt. Vi måtte derfor finne en løsning som ga høyt salgsvolum og holdt kostnad per transaksjon lav. 

Bare noen dager etter at vi byttet CSS til Fullstakk sin,  kunne vi se endringer i flere måleparameter, på samtlige Shopping-kampanjer som ble kjørt for kunden. Bare noen dager etter byttet, så økte ROAS fra 477% til 738%. Dette betyr at for hver krone brukt på markedsføring, så får du kr. 7,38 tilbake i omsetning.

Analyse og tallsammenligning fra uken før byttet, til uken etter byttet, så kunne vi se positiv økning på tvers av alle kampanjer. ROAS økte med totalt 61% mens kostnad per transaksjon sank med 48%. Før man endret til Fullstakk sin CSS-løsning, så hadde kunden en gjennomsnitts-ROAS på 470%, og en kostnad per transaksjon på 153 kr. En uke etter byttet, så var disse tallene endret til en ROAS på 769%, og en kostnad per transaksjon på 78 kr.

Ved å bytte til Fullstakk sin CSS-løsning samt bruk av automatisert budgivning (ROAS-styrt budgivning), så klarte vi å øke kundens ROAS, samt senke kostnad per transaksjon på samme tid.


Oppsummering:

Google sin egen CSS-løsning tar seg betalt for opptil 20% av hva du bruker på annonsering på Google Shopping Ads. Det betyr at når du er med i budauksjon med 1 kr kostnad per klikk, så byr du i realiteten ikke 1 kr, men 80 øre. Google tar seg betalt via det du betaler for annonsering hos Google. Etter at kunden byttet til Fullstakk sin CSS-løsning forsvant Google sin avgift, og man kunne være med i budgivning med en lavere kostnad per klikk for kunden.

Dette hadde en enda større innvirkning på total annonseringskostnad, kostnad per transaksjon og ROAS. Leketøysbutikken så en økning på flere måleparameter, og det ga de muligheten til å bidra i auksjon til en lavere pris. Alt dette var mulig uten tap av omsetning, samt at det bidro til å senke gjennomsnittlig kostnad per transaksjon. 

Kunden fikk nå muligheten til å kjøpe synlighet til en lavere pris, mens de fikk en økt ordreinngang. For hver annonsekrone brukt på Google Shopping, fikk de syv kroner tilbake i omsetning. Dette ga oss som byrå mulighetene til å forbedre Shopping-kampanjene ytterligere, mens vår CSS-løsning senket terskelen for å være med i hver auksjon, gjennom en lavere kostnad per klikk.