Målbare resultater – fra magefølelse til objektiv data for vekst

Uten målbare KPIer er det svært vanskelig å sikre vekst – om ikke umulig. Men hvordan måler vi resultater på en effektiv måte og hvordan skal vi definere det?

Jente sitter ved PCn og smiler til kameraet

Er du nysgjerrig på vekststrategi, vekst-markedsføring og vekst-trakten som verktøy?

For å måle effekten av endringer opp mot suksess, bør det etableres konkrete Key Performance Indicators (KPI). Disse indikatorene er der for å gi en objektiv innsikt og måling av progresjonen mot det strategiske målet til bedriften – noe som kan gjøre det fristende å ha i litt overkant mange KPIer. Likevel, for å oppnå de beste resultatene er det nettopp det motsatte som har vist seg å gi best effekt. 

Derfor skal vi snakke litt om hva en KPI er, hvordan man definerer det, forskjellen på lagging og leading indikatorer, og eksempler på KPIer i vekst-trakten. 

Hva er en KPI? 

En KPI representerer verdien målt av suksess gjennom data – både relatert til en handling gjort gjennom markedsføring eller en overordnet forretningsstrategi. Når en bedrift har satt seg et spesifikt mål, vil en KPI være en viktig resultat-driver. 

Det skal være målbart, kvantifiserbart og objektivt for å kunne måle progresjon mot strategiske mål. For at dette skal være realitet, så vil det være essensielt at en bedrift måler det man faktisk skal måle for å oppnå ønsket resultat. Dette vil være vanskelig uten godt definere KPIer, og vi skal derfor vi se nærmere på hvordan man definerer en KPI.

Hvordan definere en KPI?

Før man begynner å definere en KPI er det viktig å evaluere noen faktorer reflektert i bedriften sitt mål. Dette vil være til hjelp for å avdekke den, eller de, viktigste målbare indikatorer for akkurat ditt selskap. 

For å få et overblikk kan det være lurt å begynne med å finne ut hvilken handling som kan måles for å komme nærmere bedriften sitt mål. Deretter, hvordan kan du måle hvor effektiv denne handlingen faktisk er? 

Ved å sette spesifikke, datadrevne og målbare indikatorer som KPIer, vil du kunne unngå feilaktige antakelser basert på den velkjente magefølelsen. I tillegg har selskaper ofte ulike langsiktige og kortsiktige mål. Utforsk hvilke tall som representerer hvilken del av strategien for å skape et større strategisk overblikk, i tillegg til en felles forståelse for hvilke KPIer som må flyttes for å komme nærmere målet. Når ønsket oppnåelse av hver enkelt KPI er fastsatt, vil det være like viktig å spore fremgangen opp mot målet. For å håndtere dette er det viktig med en balanse mellom leading og lagging indikatorer. 

Hva er egentlig forskjellen mellom leading og lagging indikatorer? 


Det er lett å si at en balanse mellom leading og lagging indikatorer bør være til stedet når man definerer en KPI, men uten en begrepsavklaring kan dette være mye vanskeligere enn nødvendig. La oss se på en raskt forklaring av de to ulike begrepene. 

Leading indikator

En leading indikator måler hvor sannsynlig det er at bedriften faktisk når målet i fremtiden basert på objektive data. Enkelt forklart kan man kalle det en prediktor for om en bedrift klarer å nå sine KPI mål. 

Konverteringsrate, nettsidetrafikk eller utfylte kontaktskjema kan blant annet beregnes som leading indikatorer.

Lagging indikator

På den andre siden har vi lagging indikatorer. Disse sier noe om tallene til handlingene som allerede har skjedd, og er derfor ofte enklere å måle. Dette er indikatorer som totalt antall salg forrige måned, antall nye eller score på tilbakemeldingsskjemaer. Bedrifter kan bruke lagging indikatorer som en pekepinn for hva som fungerte og ikke fungerte i fremtidige kampanjer – men ikke som en fasit. Alt bør testes gjennom A/B-test eksperimenter, for å kunne ta beviselige gode beslutninger basert på reell data.

Noen eksempler på KPIer i vekst-trakten

KPIer kan legges til i alle deler av vekst-trakten for å reflektere og måle effekten av vekst underveis i utføringen av strategien til bedriften.

Oppmerksomhet

 • Nettsidebesøk
 • Besøkstid på nettsiden
 • Klikkfrekvens (CTR) 

Besøk

 • Fra besøk til lead
 • Anskaffelseskost (CAC)

Salg

 • Antall aktive brukere
 • Antall registreringer

Bevaring

 • En kunde sin livstidsverdi (CLV)
 • Mersalg

Omsetning

 • Repeterende månedlig omsetning (MRR)
 • Repeterende årlig omsetning (ARR)

Henvisning 

 • Antall produkt-tilbakemeldinger
 • Trafikk i sosiale medier

Les mer: Er du nysgjerrig på vekststrategi, vekst-markedsføring og vekst-trakten som verktøy? Les også Hva er Growth Marketing (vekstmarkedsføring).

Hvordan bruke KPIer i praksis?

KPIer bør brukes som en rettesnor for alle i avdelingen eller bedriften. Dette skaper en felles forståelse for hva det strategiske målet er, og hva som kreves for å komme dit.

Å bytte ut den subjektive magefølelsen med objektiv data – fordi en KPI er objektiv, målbar og datadrevet, vil avdelingen og bedriften kunne se de faktiske resultatene av tiltakene og testene som er utført. Dette er metodikken vi i Fullstakk jobber etter med våre kunder. 

Ønsker du å høre mer om hvordan dette fungerer i praksis, og hvordan en slik tilnærming kan gagne din bedrift? Ikke nøl med å kontakte oss😊