Hva er Performance Max?

Hva er egentlig Performance Max, og hvordan fungerer det? Her får du beste praksis og smarte tips for å lykkes.

Bilde av Tommy Luu

La meg aller først vise et eksempel på hvor bra Performance Max kan fungere.

For vår kunde Universitetet i Sørøst-Norge var målet å øke antall konverteringer før søknadsfristen til høyere utdanning i 2023. På en måned sto PMax-kampanjen for 30 % av alle konverteringer, mens den bare brukte 11 % av det totale annonsebudsjettet. CPA (kostnad per konvertering) ble redusert med hele 60 %!

Videre vil jeg ta for meg disse temaene innen Performance Max:

  • Hvordan fungerer Performance Max 
  • Fordeler ved Performance Max
  • Beste praksis for Performance Max
  • Ulemper ved bruk av Performance Max
  • Tips før du setter i gang med Performance Max

Performance Max: Fremtiden for annonsering på Google?

Performance Max ble lansert i november 2021, og er en av de nyeste kampanjene tilgjengelig i Google Ads. Egentlig skulle PMax erstatte Smart Shopping, men er nå utviklet til å bli mye mer. 

Google Smart Shopping brukte maskinlæring for å opprette produktkampanjer med automatisk budgivning og annonseplassering i søkenettverket eller displaynettverket, kun for produkter.

Med Performance Max får man annonsert med produktfeed, bilder og videoer, med en kombinasjon av overskrifter og beskrivelser, på tvers av 6 ulike plasseringer: YouTube, Displaynettverket, Søk, Discovery, Gmail og Maps.

Her vil annonsene dine eksponeres til den målgruppen Google mener vil gi deg best resultater.

Hvordan fungerer Performance Max?

Performance Max er spesielt godt egnet til å generere konverteringer.

Annonseringsløsningen bruker data kombinert med AI, maskinlæring og automatisering for å lage overskrifter, beskrivelser og ulike elementer, og til å finne de beste plasseringene.

Dermed kan en annonse presenteres for eksempel som en vanlig søkeannonse, en videoannonse i YouTube (dersom du har lagt inn video) eller en displayannonse. Plasseringene avhenger av hva du har lagt inn av materiell og informasjon, og hva Performance Max mener gir best resultater.

På Shopping-annonser bruker Performance Max produkter fra din nettbutikk, om du har en godkjent produktfeed i Google Merchant Center. Dette blir som en vanlig Smart Shopping-annonse, men fordelen i Performance Max er at den vil ha en mer målrettet og effektiv annonsering på tvers av de ulike kanalene (YouTube, Displaynettverket, Søk, Discovery, Gmail og Maps).

Hvilke fordeler får du av å bruke Performance Max?

Ved bruk av Performance Max når du ut til nye målgrupper på tvers av Googles kanaler og nettverk, fra én enkel kampanje.

Det gjør at du kan nå ut til nye potensielle konverterende kunder, basert på deres interesser.

Ved å kunne eksponeres for eksempel både i søkeannonser og display, blir annonsering mer effektiv.

Performance Max allokerer dessuten budsjettet ditt til de annonsetypene som har størst potensiale for konverteringer, noe som kan gi deg mer igjen for annonseringsbudsjettet ditt.

Beste praksis ved Performance Max

Performance Max fungerer best med kontinuerlig læring og god optimalisering.

Som med alle andre kampanjer på Google Ads, er det viktig å gi kampanjen nok tid til å samle inn data, slik at den kan forstå målgruppen og optimalisere resultatene.

Dette gjelder spesielt for Performance Max, som i stor grad baserer seg på maskinlæring og automatisering. En god praksis er å la kampanjen kjøre i minst 6 uker i innlæringsfasen før man forventer maksimal effekt. 

Siden Performance Max annonseres i både søke- og displayformat, er det viktig å ha klare overskrifter og beskrivelser som tydelig definerer tjenesten eller produktet. 

Og husk: Jo mer data du legger inn, jo bedre vil Performance Max forstå hvilket publikum du ønsker å treffe. 

Blant annet kan du legge inn målgruppesignaler fra tidligere, og historiske data fra enten Google Ads eller Google Analytics. Det er også mulig å legge til søketemaer som du tror folk bruker når de søker etter ditt produkt eller tjeneste.

Eksempel på tidligere data fra Analytics er de som har besøkt nettstedet ditt de siste 90 dager, eller alle som konverterer fra Google Ads.

Du kan også legge inn data basert på interesse, livsbegivenheter eller detaljert demografisk informasjon.

Finnes det noen ulemper ved bruk av PMax?

En av utfordringene med Performance Max er at innsikten i datagrunnlaget er begrenset. Du får ikke full innsikt i hvilke søkeord/søketermer som har blitt trigget på søkeannonsene.

Du ser heller ikke klikk, visninger, eller klikkrate spesifikt på hver overskrift, beskrivelse, video eller bilde i annonsen. På bilder og videoer er det mulig å få en score som “lav”, “god” og “best”, men det gir ikke noe tallinnsikt på hvordan de har prestert.

Du får se klikk, visninger, CTR og kostnad, men kun totalt for hele kampanjen.

Dette kan gjøre det vanskelig å forstå hvilke endringer som kreves for å optimalisere kampanjen, men her er det alltid lurt å teste seg frem. Bruk “score”-parameterne for hva det er verdt, men husk at det ikke alltid er fasit. Selv om “score” viser seg å være lav, kan annonsen prestere bra.

Tips før du setter i gang med Performance Max

Gode kreativer er avgjørende for å fange oppmerksomheten til målgruppen din. Bruk klare og skarpe bilder som gjør det tydelig hva du annonserer for.

Google vil også bedømme relevanse i annonsene, som kan avgjøre annonseprisene. 

Når det gjelder formater, er det vanlig å bruke standardformatene 1:1, 4:5 og 1,91:1. For video gjelder 16:9 horisontal og 9:16 vertikal.

Videokreativer anbefales sterkt! Beste praksis er videoer mellom 10 og 20 sekunder. Videoene bør være korte og konkrete for å fange oppmerksomhetene til seerne raskt.

Og noen tips helt til slutt:

  • La eksisterende søkekampanjer være aktive samtidig som Performance Max går. Kampanjene vil nemlig ikke konkurrere mot hverandre, men heller utfylle hverandre.
  • Fordel gjerne budsjettet ditt der du ser mest trafikk, før du definerer klare mål for kampanjen din, slik at du kan måle suksessen.
  • Lag målrettede kundesegmenter for å nå ønsket publikum.
  • Optimaliser nettstedet ditt for å sikre en god brukeropplevelse. Selv de beste kampanjene vil ha begrenset effekt uten en brukervennlig nettside.

Har du spørsmål om Performance Max? Kontakt meg gjerne for en prat:)