Derfor er det lurt å brukerteste

Brukertesting gir bedriften direkte innsikt i hvordan folk opplever nettsiden, noe som kan bidra til å forbedre både brukeropplevelsen og konverteringsraten.

Kvinnelig ansatt som jobber på Mac

Brukertesting av en nettside kan være en utrolig verdifull investering for bedriften din. Dette fordi denne typen testing gir bedriften direkte innsikt i hvordan folk opplever nettsiden. Her er noen fordeler med å gjøre det:

Identifiserer problemer med nettsiden

Det er ingen nettside man ser mer på enn sin egen, og det er lett å se seg blind på den. Da er det nyttig å kunne se nettsiden gjennom en besøkendes øyne, og det er akkurat det vi får muligheten til gjennom brukertesting. 

Brukertesting kan avdekke feil eller mangler som bedriften kanskje ikke var klar over, og som kan føre til at brukerne forlater nettsiden uten å konvertere. Gjennom brukertesting kan man derfor identifisere og rette opp potensielle problemer, noe som kan øke både brukeropplevelsen og konverteringsraten. Du kan lese mer om konverteringsoptimalisering (CRO) her.

I tillegg til å bidra til økt konvertering, kan brukertesting også hjelpe bedriften med å utvikle en mer brukervennlig nettside. Ved å lytte til brukernes tilbakemeldinger og implementere endringer basert på disse, kan bedriften skape en nettside som er lettere å navigere og som gir brukerne en bedre opplevelse.

Les også: Typiske fallgruver ved nettsidetesting.

Forbedret omdømme

En annen fordel med brukertesting er at det faktisk kan bidra til å øke bedriftens omdømme: Når brukerne føler at deres meninger og tilbakemeldinger er ønsket, blir hørt og tatt hensyn til, kan dette bidra til økt tillit og lojalitet. Dette kan igjen føre til at brukerne anbefaler nettsiden til andre, noe som kan bidra til økt trafikk og konvertering.

Alt i alt kan brukertesting være en utrolig verdifull investering for en bedrift. Ved å utføre brukertesting kan bedriften få innsikt i hvordan ekte brukere opplever nettsiden, identifisere og rette opp eventuelle problemer, utvikle en mer brukervennlig nettside, og øke bedriftens omdømme.

Hvem burde utføre brukertester?

Om du for eksempel ser utfordringer med A/B-testing fordi trafikk- eller konverteringstallene til nettsiden deres er for lave, men du er usikker på hvor skoen faktisk trykker og datagrunnlaget er mangelfullt, vil brukertesting være nyttig. Det kan ofte gi en tydeligere indikasjon på hvilken vei som er best fremover. 

Det kan også være taktisk å utføre brukertesting av prototyper om dere vurderer større omstruktureringer av nettsiden eller andre former for redesign. Spesielt viktig er det å gjøre dette om endringene du utfører kan påvirke inntektene deres drastisk. På denne måten unngår man å utsette selskapet for unødvendig risiko. 

I situasjoner hvor dere endrer målgruppe eller sliter med å nå konkrete målgrupper, vil det også være taktisk fornuftig å gjøre brukertesting konkret mot dette segmentet. Hvilke utfordringer en besøkende har, kan være påvirket av mange faktorer, og ikke alle er åpenlyse.

Slik utføres brukertesting

  1. Velg målgruppe: Her er det logisk å tenke at primærmålgruppen er riktig valg, men kanskje kan en målgruppe der dere har vekstpotensiale være riktigere. Ta utgangspunkt i hva som er hensikt og mål med testen og ta en avgjørelse basert på det. 
  2. Kartlegg oppgaver: Inkluder én spesifikk oppgave, én generell oppgave, og én gjennomføring av standard kjøpsreise. Bruk gjerne litt tid på å analysere hvor dere taper mest besøkende i dag for å kartlegge spesielle problemområder som bør dekkes av testen.
  3. Rekrutter kandidater: Du trenger 5-10 kandidater. De bør ikke ha noe forhold til hverken nettside eller merkevare fra før. Vi anbefaler vi å unngå nettbaserte tjenester, ettersom de ofte rekrutterer folk utenfor målgruppen, og noen ganger ikke kvalitetssikrer verken kandidater eller leveranse.
  4. Gjennomfør brukertesting: Unngå ledende spørsmål, husk å stille oppfølgingsspørsmål når du har noen. Hjelp brukeren minst mulig for å sjekke om nettsiden faktisk forstås.
  5. Analyser dataene: Vi anbefaler å kode ned dataene til tema og konkrete punkter, som gir mer sammenlignbarhet på tvers av brukerne og enklere gir lesbar informasjon. I tillegg bør man se på spesielle utfall basert på demografiske grupper eller andre påvirkende faktorer. 
  6. Forbered videre arbeid: Analysen bør avdekke hva som bør arbeides videre med. Husk å prioritere dette arbeidet, slik at dere unngår å jobbe i alle ender samtidig. 

Trenger du hjelp til brukertesting? Vi hjelper deg gjerne!