Makro- og mikro-konverteringer gir deg verdifull innsikt

Hvis du ikke vet hvor du skal, blir det vanskelig å vite om du er på rett vei og om du har kommet frem. Dette gjelder også for bedriften din.

To personer sitter i hver sin stol og har en pågående samtale

Å sette bedriftsmål og KPIer vil gi deg et kvantitativt mål, og et slags ”tall-destinasjonsmål”,  som du kan bruke som rettesnor for prioritering av oppgaver og avgjørelser internt i bedriften.

Del gjerne målene opp i makro- og mikro-mål.

Hva betyr makro- og mikro-mål?

Makro betyr “stor”, og et makro-mål viser dermed til bedriftens store og mest verdifulle mål.

Mikro betyr “meget lite” (kilde: SNL). Mikro-mål er mindre verdifulle delmål. Det er ofte mål som understøtter makro-målet, og som indirekte bidrar til å nå makro-målet. Mikro-målene har ofte lavere terskel for å bli gjennomført.

Konvertering på nettstedet ditt

Makro- og mikro-målene forteller deg nå hvilken “destinasjon” bedriften din jobber mot. For å hele tiden kunne gjøre justeringer og følge med på om igangsatte tiltak har ønsket effekt, er det nødvendig å sette opp sporing på målene. Sporingen vil gi deg data i ditt analyseverktøy (feks. Google Analytic) som du kan ta beslutninger på.

Idet målene blir satt opp som sporing kaller vi de gjerne for makro- og mikro-konverteringer.

Lag en måleplan

Når du har en oversikt over bedriftens mikro- og makro-konverteringer bør du sette opp en måleplan - En plan for hvordan du skal spore målene.

Måleplanen din bør svare på disse spørsmålene:

Slik tenker du for å finne bedriftens makro- og mikro-konverteringer på nettstedet ditt:

Makro-konvertering: Bedriftens hovedmål

For å finne frem til makro-konverteringer på ditt nettsted kan du stille deg spørsmålet “Hva tjener vi penger på?"

Mikro-konvertering: Handlinger kunden utfører før makro-konverteringen

For å finne frem til gode mikro-konverteringer for din bedrift kan du stille spørsmålet “Hva pleier folk å gjøre før de blir kunde hos oss?

Påmelding til nyhetsbrev

Folk som har meldt seg på nyhetsbrev kan du nå inspirere og informere.

De ønsker å bli bedre kjent med bedriften din. Alt dette kan føre dem i retning av makro-konverteringen

Besøkt en spesifikk side

Folk som leser artiklene på nettstedet ditt viser en interesse for bedriften og bransjen din.

Disse menneskene kan du målrette annonser mot med spesifikke og relevante budskap.

Lagt produkt i handlekurv

Folk som legger produkter i handlekurv har en gjerne en kjøpsintensjon. Dersom de ikke handler i dag kan det likevel hende du kan påvirke dem til å handle hos deg ved en senere anledning.

Verdifull informasjon om bruker på nettstedet ditt

Å spore mikro-konverteringer vil gi deg verdifull informasjon om brukerne på nettstedet ditt. Når du har satt opp sporing på mikro-konverteringene vil du for eksempel kunne se hva folk typisk gjør før de handler. Dersom mange kunder bruker søkefeltet på nettstedet ditt kan du gjøre det enklere for flere å bruke søkefeltet ved å gjøre det visuelt enklere å se, og enklere å bruke.

Du vil også for eksempel kunne se hva folk som ikke handler har til felles. Kanskje de som ikke gjennomfører et kjøp i nettbutikken din aldri bruker filter, mens de som gjennomfører kjøp oftest bruker filter. Da kan et tiltak være å gjøre filteret mer synlig ved å endre størrelse, farge eller plassering.

Større endringer på nettstedet kan påvirke konverteringsraten din i stor grad. Derfor anbefaler vi å gjennomføre tester før endringene implementeres.

Det finnes noen fallgruver du bør unngå ved testing. Og ønsker du en samarbeidspartner er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. 

Du kan også videreføre mikro-konverteringene til andre verktøy som annonseverktøyene Google Ads, Microsoft Ads, LinkedIn og Meta. Da vil du kunne kjøre annonser med fokus tidligere i kundereisen. Du kan for eksempel lage en annonse med mål om å få påmeldinger til nyhetsbrev - som ikke gir deg penger i kassa her og nå, men som i det lange løp kan gi deg økt omsetning.

Her finner du en artikkel om å sette KPI

Tips – få innspill fra alle avdelingene i bedriften

Ofte kan det være nyttig å ta en prat med flere kollegaer for å få oversikt over alle mikro-konverteringene. Snakk gjerne med både marked-, salg- og kundeservice-avdelingen da alle vil ha ulike synspunkter og gode innspill. Målet er å få kontroll på hele kundereisen og alle de ulike veiene til makro-konverteringen. Kanskje dere i fellesskap kommer på en mikro-konvertering dere ikke har tenkt på tidligere?

Påvirk potensielle kunder som besøker nettstedet ditt

Når du har samlet data og omgjort det til innsikt, kan du kartlegge hva folk flest pleier å gjøre før de blir kunder.

Denne innsikten bør du bruke aktivt til å påvirke folk gjennom hele deres kundereise – fra før de vet at de har et behov for produktet/tjenesten din og helt frem et kjøp.

Her er et eksempel fra din tenkte nettbutikk som har nyhetsbrev:

Dataen og innsikten forteller deg at folk som er påmeldt nyhetsbrev har høyere  konverteringsrate når dere har salg sammenlignet med besøkende som ikke er påmeldt nyhetsbrev.

Før neste salgskampanje bør du sette i gang tiltak for å øke antall nyhetsbrevmottakere. Dersom konverteringsraten fortsetter å være like høy vil flere nyhetsbrevmottakere føre til flere salg, som igjen vil øke omsetningen.

Her er planen:

Makro-konverteringen din er omsetning i nettbutikken.

En av mikro-konverteringene dine er påmelding til nyhetsbrev.

Målet med tiltakene er å øke antall nyhetsbrevmottakere - og dermed indirekte øke omsetningen.

For å gjøre dette vil du sette igang et tiltak: Pop-up med oppfordring til alle som besøker nettstedet ditt om å melde seg på nyhetsbrev.

For å måle suksess av tiltaket rapporterer du på antall nye påmeldte til nyhetsbrev.