Google Analytics (Universal) forsvinner, hva gjør du nå?

Universal Analytics fra Google har eksistert siden 2005, og nå skal det avvikles. Hva skal dere gjøre nå? Nedenfor finner du alternative analysesystem og prosessen for å finne det rette for dere, i tillegg til noen gode råd om implementeringen.

Portrett av Marie Mathisen, Avdelingsleder for CRO og data i Fullstakk.

Universal Analytics forsvinner 1. juli 2023

I mars i 2022 annonserte Google at i juli 2023 vil Universal Google Analytics (UA) avvikles, og at alle som i dag bruker analyseverktøyet til å samle data fra sine nettsider må finne en ny løsning. 

Frem til juli 2023 kan man bruke og samle inn data i Universal Analytics, og etter det vil Google lagre dataen din i 6 måneder før den slettes. For mange bedrifter vil det være viktig å beholde denne dataen også etter dette, og Google anbefaler alle å eksportere de historiske dataene i løpet av disse 6 månedene.

Les om: Dataanalyse og sporing

Hva kan du gjøre selv?

Uavhengig av hvilket system du bytter ut Universal Analytics med, er det noen viktige ting man bør avklare internt før man begynner migrasjonen: 

  1. Hva er målene til nettsiden, og henger de sammen med selskapets mål?
  2. Kundereisen på nettsiden - hvordan er det logisk at en potensiell kunde beveger seg gjennom nettsiden?
  3. Hvilke KPIer er det logisk å følge med på for å avgjøre om nettsiden fungerer som ønsket?
  4. Hvor må en potensiell kunde klikke, hvilke sider må de besøke, og hvilke skjemaer må de fylle ut for at vi skal kunne måle disse KPIene?
  5. Er den besøkende innom flere domener eller leverandør-systemer på veien til målet?
  6. Hvilke roller hos dere trenger å kunne bruke analysesystemet, og hva ønsker de å kunne se på?

Hva bør bedriften gjøre før juli 2023?

Så fort tingene over er utredet, er det på tide å se på hvilke krav dere har til et nytt system, hva budsjettet er, og hvem som bør være med å velge systemet. (Dette kan for eksempel være én fra IT og to som skal benytte systemet) 

Husk at fokuset bør være på hvordan systemet oppfyller kravene deres, ikke på alle tilleggsfunksjonene dere ikke har bruk for. Det kan også være greit å se på hvordan analyseverktøyet integrerer mot andre systemer dere benytter, for eksempel et CRM-system. 

Finn et alternativt analyseverktøy som dekker deres behov

Når de ovenstående tingene er avklart, bør dere sammenligne system og priser, og finne ut hvilket analyseverktøy som dekker behovene deres, og samtidig oppfyller kravene i Personopplysningsloven og ekomloven.

Det er fort gjort å se seg blind på fancy grafikk og kule utsagn, men forsøk å lag en kravliste før dere går på jakt etter nytt system, heller enn å gå på jakt etter nytt system før dere vet hva dere trenger. 

Om det dere trenger er veldig enkle rapporter på sidevisninger og hendelsessporing, kan det hende Fathom Analytics eller Simple Analytics er nok til å dekke behovene dere har, de har begge cookie-frie løsninger.

Om dere skulle ha et større behov for mer dyptgående informasjon, kan Matomo, Amplitude, eller Adobe Analytics være gode alternativer.

Noen av våre kunder ønsker også å beholde Google Analytics, og migrerer derfor over til Google Analytics 4. Trenger dere hjelp til å avdekke om alternativene dekker deres analysebehov, ta kontakt med oss.

Installasjon og verifikasjon av nytt analysesystem

Før installasjon av nytt system, er det lurt å se på hvilke sporingsbehov dere faktisk har, heller enn å se på hva som ligger inne i gammelt analysesystem og bare overføre dette. 

Ofte kutter våre kunder bort en stor del av sin sporing når de migrerer over til nytt system, dette er ting vi i kartleggingsfasen har oppdaget at ikke sporer lenger, eller er ting de ikke har behov for å spore fremover.

Husk å inkludere de ansatte som skal benytte systemet daglig eller ukentlig i prosessen for å bygge opp en ny sporingsplan. Trenger dere hjelp med å sette opp en ny sporingsplan, ta kontakt med oss. 

Installasjonsprosessen for nytt system pleier å være ganske rett frem for en webutvikler å gjennomføre. Her har systemene også god dokumentasjon og kundesupport om behovet skulle oppstå. Det er derimot ikke alle systemer som er like gode på å minne kundene sine på å at de bør sammenligne dataene for å sikre at installasjonen stemmer.

Det er taktisk å samle data med både gammelt og nytt system på tvers i 1-2 uker for å kunne sammenligne dataene og slik verifisere om det nye systemet fungerer som antatt, eller om noe må korrigeres. Husk også at det vil være forskjeller i hvordan sporingen fungerer, og det dermed er naturlig med en liten mismatch i dataen som kommer ut. 

Onboarding av ansatte til nytt analyseverktøy

Alle ansatte som skal benytte analysesystemet, bør gis opplæring og tilgang så snart systemet er klart, og ha mulighet til å gi tilbakemelding på om det er noe de savner, slik at systemet kan tilpasses alle behov. 

Folk lærer forskjellig, så der et kurs vil være nyttig for noen, vil god dokumentasjon og tid til å trykke seg rundt på egenhånd, være det mest verdifulle for andre.

Alternative løsninger

Kollegaen min Eline har tidligere skrevet om analyseverktøyet Matomo. Om Matomo ikke skulle være noe for din bedrift, kan løsninger som Adobe Analytics eller Amplitude dekke de fleste mer avanserte behov. Skulle dere se etter enklere løsninger, vil Fathom eller Simple Analytics være rimeligere og mindre komplekse analysesystem. 

Trenger du hjelp til å finne eller implementere et nytt analysesystem? Kontakt meg.