Vekstbyrået Fullstakk vokser med syv nye hoder

Dette har vært den største ansettelsesprosessen i byråets historie. – Vi er inne i en ny fase, sier daglig leder Fridtjof Hødnebø.

Bilde av syv personer tatt ute med trær i bakgrunnen

Med de syv nye fagressurser, og to til som begynner i høst, forventer Fridtjof å telle 30 ansatte før jul. 

– Selv i et presset jobbmarked ser vi at Fullstakk tiltrekker seg dyktige folk - både nye og etablerte talenter. Det er jo en bekreftelse på at vi styrer i riktig retning, og det skal ikke være noe tvil om at hos Fullstakk finner du et sterkt fagmiljø som det er gøy å tilhøre, forteller Fridtjof Hødnebø.

Stor etterspørsel etter strategisk rådgivning 

– Vi opplever økende etterspørsel etter strategisk rådgiving i markedet, og vi har svart på denne etterspørselen med å bryte ned silobaserte performance-tjenester til vekstrådgiving og spesialister langs hele kundens verdikjede. Vi opplever svært god respons, etter det som har vært en stor omstilling i både struktur, metodikk og ledelse, sier Hødnebø.

Vekstmarkedsføring, eller Growth Marketing, handler om å bryte ned hele kundereisen og se på hvilke KPIer som må flyttes, gjennomføre vekst-eksperimenter i en rekke digitale kanaler, og skalerer tiltakene vi ser faktisk gir effekt. 

– Det handler om å skape verdier, måle de riktige tingene og finne ut hva som gir effekt for hver enkelt kunde - ikke bare rådgi med benchmarks og bransjestandarder som sier lite om virkelighetsbildet til forskjellige kunder, fortsetter Hødnebø.

– For å gjøre det trenger vi de beste folka på laget. En slik ansettelsesrunde beviser at vi er på riktig vei, at vi er attraktive i markedet for nyansettelser. Det skal vi fortsette å være, for vi skal selvfølgelig fortsette vår egen vekst også.

De nyansatte er

Synne Lilja Eilertsen begynner som vekstrådgiver, og har tidligere vært Performance Marketing Manager hos M51 og har master i innovasjonsledelse.

Axel Raanås Rein kommer fra Marketer, og går inn som spesialist i CRO-avdelingen.

Ardit Kallaba, Rebecca Bruteig, Marthe Aabakken og Nikolai Håland har alle jobbet med salg eller markedsføring ved siden av studiene, og går til stillinger i henholdsvis SEO, paid social, betalt søk og programmatisk.

Og Tommy Luu kommer fra Allkopi til stillingen rådgiver betalt søk.