Slik lykkes du med medlemsvekst

Hvordan sørge for flere medlemmer til en medlemsorganisasjon, og sikre at de forblir medlemmer? Her er Fullstakk-metoden for medlemsvekst.

Mann som smiler av å snakke om medlemsvekst

Aller først: Hva mener vi egentlig med begrepet medlemsvekst?

Enkelt sagt så definerer man medlemsvekst i en medlemsorganisasjon som innmeldinger minus utmeldinger. Det er dette som utgjør veksten. 

For å få flere innmeldinger, må man gjøre rekrutteringsarbeid. Og for å få færre utmeldinger, må man drive med bevaringsarbeid. 

Men hva bør man prioritere av dette? 

Her er det ikke noe enten-eller-svar, disse tingene henger sammen.

Så for å øke den totale medlemsmassen er man avhengig av å både rekruttere nye medlemmer, og sørge for at de eksisterende medlemmene ikke melder seg ut. 

Modell for medlemsvekst

Dessverre finnes det ingen snarvei, men det er summen av mange tiltak som gir medlemsvekst. Og for å få hele organisasjonen til å bidra til medlemsvekst, må det settes i system. 

I Fullstakk jobber vi etter modellen Medlemsvekstreisen, som har fem ulike faser: 

1. Oppmerksomhet

Vi må rope litt høyt for å komme på radaren, og bli husket. Det være seg synlig annonsering, presseomtale, sponsorater og mer til. Formålet her er å bygge minnestrukturer i hodene til potensielle medlemmer, som gjør at de vurderer deg den dagen de er klare for å melde seg inn i en organisasjon.

2. Interaksjon

Vi må interagere med potensielle medlemmer digitalt og iblant fysisk. Innhold som gir medlemmer verdi gjennom sosiale medier, søk eller arrangementer og som påvirker assosiasjonene til din organisasjon. Jo flere av potensielle medlemmers utfordringer/interesser du kan møte med godt innhold, jo flere vil du påvirke. 

3. Innmelding

Vi må konvertere de som er klare for å melde seg inn i en organisasjon, til å velge deg - der og da. En friksjonsfri innmeldingsreise er avgjørende (konverteringsoptimalisert nettside), synlighet i søk, konverteringsutløsende annonsering og rutiner for hvordan “close” innmeldinger på stand.

4. Bevaring

Vi må sørge for at medlemmene våre tar i bruk medlemsfordelene og ser på medlemskapet som verdifullt, slik at de forblir lojale medlemmer. Her er automatiserte e-post- og dialogløp svært verdifullt, og et godt datagrunnlag i et CRM-/medlemssystem for å se hvilke medlemmer som er aktive og ikke.

5. Henvisning

Vi må få medlemmene våre til å bli ambassadører, anbefale oss videre og verve nye medlemmer.

En strukturert tilnærming til hele medlemsvekstreisen, og selvfølgelig et fokus på å levere et godt medlemstilbud, ruster dere for en eventyrlig vekstreise. 

Å måle de rette tingene

Når tiltakene er kategorisert kan vi sette egne KPIer som til sammen skal hjelpe oss å nå målet om medlemsvekst. Suksess avhenger av å måle tiltak på funksjonen de har, og ikke falle for fristelsen å måle alt på om det leder til direkte innmeldinger. Da ender du ofte opp med å prioritere det du klarer å måle – fremfor det som faktisk fungerer. 

Det er nemlig slik at 95% av markedet (Byron Sharp, 2013) ikke er i modus til å melde seg inn der og da. Rent innmeldingsfokus vil da bety at du kun fokuserer på 5% av markedet.

Setter du egne KPIer for blant annet oppmerksomhet, vil du kunne måle i hvilken grad du blir sett, og husket. Denne effekten kan vare lenge, og påvirke mennesker til å velge deg flere år senere. Derfor vil et fokus på ren innmelding kun gi lineær vekst, mens et fokus på hele medlemsvekstreisen bidra til å vokse eksponentielt.

Måling satt i system

Med definerte KPIer for hvert steg i medlemsvekstreisen, kan du begynne arbeidet med å forbedre tiltakene og følge med på effekten av det. I Fullstakk samler vi alle datapunktene inn i det vi kaller vekstriggen

Her får du en vekstrapport, som alltid er oppdatert i sanntid, og som ser på tiltak på tvers av kanaler. Denne rapporten gir alle interne og eksterne interessenter og samarbeidspartnere det samme helhetsbildet - og kan følge med på at alle KPIene går i riktig retning. 

Testing som metode for medlemsvekst

Når måling og KPIer er satt i system, kan testing som vekstmetode settes i gang for å oppnå medlemsvekst. Gode ideer satt i system for testing, gjør at det som ikke virker ikke brukes mer tid på, og det som virker veldig bra kan få lov til å løftes ytterligere.

Slik får du maksimal medlemsvekst ut av budsjettene du legger i markedsføringen, og mindre frustrasjon i egen organisasjon med overarbeid på tiltak som ikke lønner seg. 

Ønsker du å vite mer om Fullstakk-metoden, og hvordan vi kan hjelpe din organisasjon med medlemsvekst? Jeg tar gjerne et uforpliktende møte, send meg en epost her.