Vekst uten grenser – lykkes med internasjonal vekst

Å utforske nye markeder kan være et naturlig steg i din vekstreise, men når er riktig tidspunkt, og hvilke markeder bør du rette deg mot? Vi ser på hvordan du kan utnytte Google for å kostnadseffektivt teste nye markeder.

Smilende gutt i svart tskjorte

Riktig timing

De digitale mulighetene har de siste årene blitt større, og med det har avstanden mellom land blitt mindre. Det har blitt mye mindre komplisert å nå ut til markeder langt utover egne landegrenser. Men når er det rette tidspunktet for å begynne prosessen med å utforske nye markeder?

Timing er en viktig faktor når det kommer til internasjonal vekst. Det er veldig mange faktorer som er viktige å ta hensyn til i en slik vekstprosess, og her er noen av de viktigste indikatorer at du er klar: 

  • Metning i nåværende marked: Dersom du merker at veksten i ditt nåværende marked har begynt å avta, er det et tegn på at det kan være på tide å vurdere nye markeder og muligheter for å forlenge livsløpet til ditt produkt. 
  • Konkurransefordeler:  At produktet/ tjenesten/ teknologien dere selger er såpass unik at det gir deg et fortrinn i et internasjonalt marked, er et tydelig signal om at du er klar for å teste global ekspansjon.
  • Markedsundersøkelser: Man bør ikke ekspandere globalt uten en viss form for markedsanalyse. Resultatet av en slik analyse bør indikere at det eksisterer en etterspørsel etter produktet ditt i målmarkedet, og at din løsning effektivt adresserer et eksisterende behov eller problem. 
  • Eksportplan: Det er også viktig å være godt forberedt når det gjelder de juridiske, skattemessige og logistiske aspektene ved å selge noe internasjonalt. I tillegg må du forstå tollregler, tariffer og håndtering av betalinger og valuta for å sikre en vellykket utvidelse til internasjonale markeder.

Åtte tips til hvordan du kan utforske utenlandske markeder

Når det praktiske er på plass, og du har identifisert at det er på tide å utforske utenlandske markeder som en del av din vekststrategi, er det på tide å se på hvordan du kan maksimere resultatene og samtidig ha kontroll på budsjettet.

Tips 1: Presisjon i målretting 

For å unngå å bruke unødvendig mye budsjett er det viktig å være presis. Derfor er tilpasning av markedsføringsstrategien deres til det nye markedet viktig.  Språket, kulturen og preferansene til målgruppen din i det nye markedet vil være annerledes enn i ditt eget marked. Google Ads kan være et nyttig verktøy i denne prosessen. Bruk Google Ads til å finne lokale søkeord og uttrykk som engasjerer din målgruppe. Dette gir ikke bare økt relevans, men reduserer også unødvendige annonseutgifter.

Tips til verktøy: Bruk verktøy som Google Keyword Planner, SEMrush eller Ahrefs for å utføre grundig søkeordsanalyse. Dette hjelper deg med å identifisere de mest relevante søkeordene for hvert målmarked, samt gi innsikt i søkevolum og konkurranse.

Tips 2: Geografisk målretting

I stedet for å prøve å nå hele verden samtidig, bør du fokusere på spesifikke geografiske områder innenfor målmarkedet. Mange annonseplatformer gir deg muligheten til å målrette annonsene dine geografisk, slik at de når det rette publikummet og maksimerer effektiviteten av budsjettet ditt.

Tips til verktøy: Med Google Ads Location Targeting i Google Ads kan du dra nytte av "Location targeting" funksjonen. Dette verktøyet lar deg begrense dine annonsekampanjer til spesifikke regioner eller land, og sikre at du når ut til de riktige målgruppene.

Tips 3: Skreddersy lokale landingssider

Når du ekspanderer til nye markeder, kan det være avgjørende å tilpasse landingssidene dine til markedet du vil teste i. Dette innebærer å ta hensyn til språkpreferanser, kulturelle nyanser og til og med lokale valutaer. Å opprette spesifikke landingssider som er relevante for målmarkedet, bidrar til å gi besøkende en sømløs opplevelse og øker sannsynligheten for konverteringer . Husk at i noen markeder er språket spesielt viktig, og å ha en riktig tilpasset landingsside kan være nøkkelen til å bygge tillit og engasjement blant lokalbefolkningen.

Pro tip: Benytt deg av profesjonelle oversettelsestjenester for å sikre at innholdet på landingssidene er nøyaktig oversatt og kulturelt passende.

Tips 4:  Bruk smarte budstrategier i annonsering

Der det er relevant – bruk smarte budstrategier som tar hensyn til både dine mål og budsjetter. Google Ads tilbyr en rekke automatiserte budstrategier som kan hjelpe deg med å få mest mulig ut av budsjettet ditt, samtidig som du oppnår ønskede resultater.

Tips 5:  Overvåk og tilpass kontinuerlig

Regelmessig optimalisering og tilpasning av markedsføringskampanjene dine er en viktig faktor for å oppnå suksess. Bruk verktøyene til å identifisere hva som fungerer og hva som ikke gjør det, og fordel ressursene dine deretter. Denne prosessen vil bidra til å forbedre avkastningen på investeringen.

Tips til verktøy: Google Analytics gir deg omfattende sporings- og rapporteringsfunksjoner, slik at du kan overvåke ytelsen til alle dine kampanjer. Dette gir deg innsikt i hvordan målgruppene i hvert marked reagerer på dine annonser, og hjelper deg med å optimalisere kampanjene deretter.

Tips 6: Få maksimalt ut av Google Ads

Google Ads er et allsidig verktøy som, ved riktig bruk, kan hjelpe deg med å teste ut å markedsføre i utlandet effektivt. Google Ads har en helt arsenal av annonseformater, budstrategier og målretttingsmuligheter. Ved å sette sammen funksjonene og innstillingene som Google Ads tilbyr på en gjennomtenkt måte, kan du oppnå dine vekstmål uten å overskride budsjettet ditt. 

Pro tip: Utfør regelmessige A/B-tester for dine annonser og målrettinger. Dette gir deg innsikt i hva som fungerer best i ulike markeder og lar deg optimalisere kampanjene kontinuerlig for å oppnå bedre resultater.

Tips 7:  Konkurrentanalyse

Hold øye med konkurrentenesannonsestrategier, søkeord og annonsetekster. Hvis du ser at de lykkes på noen områder som også er deres, tilpass din egen tilnærming for å opprettholde konkurransefortrinnet. Konkurrentanalyse er et uvurderlig verktøy for å holde tritt med endringer i markedet og optimalisere din egen innsats.

Pro tip: SEMrush og Ahrefs gir deg innsikt i hvilke nøkkelord konkurrentene målretter mot og hjelper deg med å tilpasse dine egne søkeordsstrategier.

Tips 8:  Remarketing

Det er viktig å ikke glemme de som har besøkt nettstedet ditt. Her burde man ta i bruk remarketing. En remarketing-kampanje med tilpasset innhold kan gjenopplive interessen hos potensielle kunder som tidligere har vist interesse. Denne type kampanjer har ofte høyere konverteringsfrekvenser til en lavere kostnad enn andre kampanjer

Pro tip: Del opp dine remarketing-målgrupper basert på spesifikke regioner eller land. Dette gir deg muligheten til å tilpasse dine meldinger og tilbud mer nøyaktig til hvert marked.

Suksessfull internasjonal vekst: Vi hjelper deg på riktig vei!

Internasjonal ekspansjon er en spennende måte å oppnå bærekraftig vekst for din virksomhet. Å utforske nye markeder krever presisjon, timing og en strategisk tilnærming, spesielt når budsjettet er begrenset. Med en riktig tilnærming og gode verktøy kan du jobbe for å  maksimere resultatene uten å overskride dine økonomiske rammer.

Fullstakk hjelper gjerne med å utvikle og implementere den riktige strategien for internasjonal vekst. Vårt team av eksperter innenfor digital markedsføring og Google Ads er klare til å veilede deg gjennom hele prosessen. Enten det dreier seg om å finne de riktige søkeordene, målrette mot spesifikke geografiske områder, eller optimalisere budsjettet ditt, kan vi sørge for at du er på riktig vei.

Ikke nøl med å ta kontakt for en uforpliktende prat om dine vekstmål. Sammen kan vi skape en skreddersydd plan for din virksomhet og utforske de grenseløse mulighetene som venter. Vi ser frem til å hjelpe deg med å oppnå suksess på den globale scenen!