Seksdoblet antall konverteringer for EnkelEksamen

Fullstakk har vært vekstpartner for EnkelEksamen siden juni 2023. Veksten har ikke latt vente på seg. Heller ikke effektiviseringen.

Vekstmarkedsføring ga seksdobling av konverteringer.

EnkelEksamen er en scaleup som selger kurs med kompendier og repetisjonsoppgaver innen spesifikke studieretninger.  

Fullstakk fungerer som deres markedsavdeling, og siden juni 2023 har vi jobbet systematisk med vekstmarkedsføring. Her er noe av det vi har gjort hittil: 

Konverteringsoptimalisering

CRO-arbeidet inkluderer oppsett av sporing, analyse av nettsiden, og forbedringer innen UX og brukeropplevelse. Fullstakk har utviklet hypoteser, utvikler og publiserer i WordPress, laget maler for nettsiden og kjører AB-tester. 

Søkemotoroptimalisering

Her har vi jobbet systematisk med hele innholdshuben, inkludert teknisk fiks og optimalisering av metadata, konkurrentaudit (teknisk og innholdsmessig), backlinks- og  snippet-optiamalisering. 

Strategi 

I tillegg til vekststrategien, som du kan lese mer om her, har vi utviklet YouTube-strategi og er i gang med å utvikle hele YT-universet. Strategien inneholder blant annet en mal for hvordan lage videoer som integreres i bloggen og optimaliseres for organiske visninger og søk. 

Vi har også laget kanalstrategier for organisk innhold for hhv TikTok, Facebook og Instagram. 

Betalt søk og annonsering 

Vi gjør alt av betalt annonsering i Google-universet (Pmax, YT, Google Ads), samt i sosiale medier (TikTok, Snap, Meta). 

Vi har laget en ny strategi for betalt annonsering, som blant annet inneholder ny målretting, større tilstedeværelse på Google (bl.a. integrert Performance Max) i tillegg til større og mer målrettet fokus på TikTok.

Innholdsproduksjon 

Vi lager innhold og kreativer til både egne kanaler og nettsiden, og holder i alt av kampanje- og produksjonsplaner. Vi har også laget annonsemaler som gjenspeiler malen vi har laget på nettsiden for å holde en sterk tone of voice og et høyt fokus på merkevare i både taktisk- og branding-annonsering

E-postmarkedsføring

Vi har satt opp egne automatiseringsløp for kampananjer på e-post, noe som var med på å redusere den manuelle jobben drastisk. Nå er vi i gang med å implementere en helt ny strategi-follow-up, basert på handlingsmønster inne på nettsiden.

Alt dette settes opp i egne automatiseringsløp for å målrettet segmenterting og enda større reduksjon av manuelt arbeid.

EarlyBird-kampanje: Tiltak og resultater

Høsten 2023 kjørte vi en EarlyBird-kampanje. 

Her er noen av tiltakene vi gjennomførte:

  • Ny landingsside for tilbud og forside med nytt design og innhold
  • Ny fordeling av budsjett på SoMe 
  • Nye kreativer
  • Ny målretting
  • Større tilstedeværelse på Google og programmatisk annonsering
  • Integrert Performance Max 
  • Bytte fra broadcast til flow for e-post

Og her er resultatene: 

Når vi sammenlikner med året før, ser vi jevnt over veldig gode resultater, både når det gjelder antall konverteringer og ikke minst kostnad per konvertering. Dessverre så er det ingen resultater å sammenligne med på Facebook og Instagram på grunn av ny kanalbruker.

En seksdobling i antall kjøp på Snapchat er bra, men det som gjelder er kostnad per konvertering; denne er redusert med 56 %!

E-post-automatiseringen vi gjorde førte til 30 % flere konverteringer. Ekstra hyggelig er det at den manuelle jobben ble redusert med 85 %.