Fra KPI til vekststrategi – hvorfor er det viktig ?

For å sikre vekst, må man jobbe strategisk og målrettet. Slik kommer du i gang med en vekststrategi som gir resultater.

bilde av vekstrådgivere i Fullstakk - vekststrategi

Det at alle vet hvilke mål man jobber mot, hvilke tiltak som skal ha hvilke mål og at alle jobber mot samme mål, er avgjørende for å lykkes med vekstmarkedsføring. 

Da trenger man en vekststrategi, og i denne artikkelen kan du lese om hvordan vi i Fullstakk jobber med denne metodikken.  

Veksten vi ønsker å oppnå, altså resultatet av vekstmarkedsføringen, er det vi alltid jobber mot. Altså det overordnede målet vårt. 

Dette målet må brytes ned i målbare KPIer, altså Key Performance Indicators, som du kan lese mer om i denne artikkelen. Da vet vi alltid hva vi skal måle og følge med på. 

Når disse KPIene er satt, må vi skape en sterk relasjon mellom det datadrevne og veksttiltakene. Altså ønsker vi svar på spørsmålet:  "Hvordan kan vi sikre at tiltakene vi kommer frem til faktisk flytter disse KPIene?”.

Vekststrategi - hva skal vi måle?

Første steg mot en vekststrategi er derfor en KPI-workshop. Her skal vi konkretisere og utarbeide KPIene. 

For at det skal bli en effektiv og god workshop, trenger vi å bli godt kjent med merkevaren først. Altså kreves noe overlevering av innsikt fra dere, og noe analyse av innsikten fra vår side. 

I workshopen vil vi finne svar på: Hva er viktigst for å måle for at vi skal nå det overordnede strategiske målet, og hvilke deler av veksttrakten ligger disse KPIene i?

Her etablerer vi en tilhørighet til måleenheten, samtidig som vi starter en vekstprosess drevet av data. 

Det finnes utallige beregninger, så en riktig prioritering er avgjørende. Vi er ute etter å definere de KPIene med høyest prioritet fra hver fase av vekstreisen, som samtidig flytter det overordnede målet vårt. 

Fullstakk har utviklet en egen vekstrigg, som er et rapporterings- og analyseverktøy. Her inkluderer vi de viktigste beregningene fra KPI-workshopen.  Denne inneholder også en vekstrapport – som alltid er oppdatert i sanntid. Her finnes all data fra alle tiltak og kampanjer, og det er enkelt å se hva som har gitt effekt når.

Dermed blir det enkelt å følge med på alle KPIer og optimalisere slik at de går i riktig retning. 

Hvilke tiltak - og hvorfor?

KPIene fra KPI-workshopen tar vi med videre inn i det vi kaller Første vekst-workshop.

Nå starter jobben med å konkretisere gode tiltak opp mot KPIene. Tiltakene skal svare på hva vi kan gjøre for å flytte KPIene våre, og hvorfor vi ønsker å gjøre dem.   

Vi har utarbeidet en kort og effektiv workshop-metode som innebærer både individuell idé-jobbing og diskusjoner i gruppe.  

Vi ønsker for eksempel å avklare hva som kan og bør iverksettes på kort sikt, og hva som er mer langsiktige tiltak.

Etterhvert bruker vi votering og prioritering for å velge hvilke tiltak vi tar med videre til Andre vekst-workshop. Det avgjørende er hvor kompliserte tiltakene er å gjennomføre, og hvor stor effekt vi tror tiltakene vil ha. 

Ferdig vekststrategi

De prioriterte tiltakene fra forrige workshop, med hva, hvorfor og KPI, er utgangspunktet for denne workshopen. 

Nå deler vi deltakerne inn i grupper. Hver gruppe får 1-2 veksttiltak å jobbe med, og skal finne ut hvordan man skal utføre tiltaket (veldig spesifikt i 3-6 faser), både på lang og kort sikt. 

Alle gruppene presenterer sine forslag til løsning, og disse diskuteres i plenum. 

Til slutt kan man velge seg for eksempel 10 veksttiltak som man ønsker å starte med. 

Da gjenstår det bare å lage en plan for faktisk gjennomføring av vekststrategien, for eksempel gjennom en OKR-prosess med tildelte ansvarspersoner. 

Vi har gjennomført hele denne vekststrategi-prosessen med mange av våre kunder, som for eksempel EnkelEksamen.