Enklere kjøp av utendørsreklame – DOOH

Utendørsreklame er uten tvil en viktig kanal som bidrar til høy oppmerksomhet og god bredde. Lenge har det også vært forbundet med høye budsjetter for de største annonsørene. Men med digital kjøp har denne prosessen blitt enklere.

To gutter prater sammen

Hva er programmatisk kjøp av digital utendørsreklame?

Digital utendørsreklame, eller DOOH (som står så fint for Digital Out Of Home), refererer til digitale reklametavler du ofte finner på kjøpesenter, i gågater og typiske høyt trafikkerte områder som flyplasser og togstasjoner. 

Ved å kunne kjøpe dette programmatisk tillater det oss å målrette annonseringen der publikummet vårt er gjennom dagen. I tillegg til å utnytte alle de gode egenskapene til utendørsreklame, som høy rekkevidde og lite annonseirritasjon, åpner programmatisk kjøp av utendørs muligheten til å påvirke forbrukere under sentrale beslutningsmomenter gjennom dagen.

Når du setter opp kampanjen din, kan du enkelt definere lokasjon og budsjett, før du legger opp kreativer. Annonseplassen blir reservert automatisk og levert på dine valgte flater – merk at ofte vil utendørsaktørene som JCDecaux og Clear Channel gå inn å godkjenne annonsen din først. Og swoosh, så har du kjøpt utendørsreklame.

Slik kan vi forsikre oss om at vi får mest mulig ut av annonsekronene våre kjapt, uten å måtte innhente flere tilbud og vente på avklaringer. Vi får samtidig tilgang på data gjennom hele kampanjeperioden, hvor vi kan kjapt gjøre endringer og optimaliseringer.

Det er samtidig viktig å bemerke seg at det er gode grunner til å innhente tilbud og kjøpe direkte fra mediekanalene – du får blant annet bedre forhandlingsmuligheter, hjelp med kreative kampanjer og ekspertveiledning fra medierådgiverne.

Muligheter når du kjøper digitale utendørsflater

Ved å ta i bruk publikum og dynamiske triggere har vi mange muligheter til å nå målgruppen vår når med utendørsreklame. Det er mulig å segmentere på interesser og vaner, samtidig har plattformen tilgang til skjermer fra de største utendørsleverandørene i Norge som JCDecaux og Clear Channel som gir oss en stor dekningsgrad for å nå publikummet vårt. 

I tillegg kan vi øke relevansen på annonsene som blir presentert ved hjelp av triggere som tidspunkter og temperatur. Et interessant eksempel på dette er McDonalds som aktiverte annonser i nærheten av restaurantene sine for en ny iskrem da temperaturen steg over 20 grader.

Syv måter du kan kjøpe utendørsreklame programmatisk på:

Dersom du er vant med programmatisk kjøp i andre kanaler, vil du finne budsjett og budrundene ganske likt ved kjøp av digital utendørs:

  1. Real-time bidding (RTB) / åpen auksjon
  2. Alle annonsørene som har bydd på samme målgruppe og plassering går inn i en budrunde, og annonseplassen blir levert til annonsøren med best bud. Den åpenbare fordelen er tilgjengelighet – her kreves det ikke egen avtale med leverandør for å kjøre annonse. Derimot øker dette konkurransen, samtidig vil du ikke kunne garantere samme visning eller kostnad som med egne avtaler.
  3. Privat avtale
  4. Her blir annonseplassene tilbudt til en liten gruppe med budgivere som får muligheten til å kjøpe plassen før den blir presentert på åpen auksjon (RTB). Det er ingen kjøpsforpliktelse, som gjør det til en gunstig måte å kjøpe mer eksklusivt inventar på. Derimot er startprisen som regel noe høyere enn RTB.
  5. Programmatic guaranteed
  6. Med programmatic guaranteed kan vi som annonsører forsikre oss om at annonseplassene er reservert til oss. Her er målingstall avklart på forhånd på bekostning av mindre fleksibilitet og høyere pris. Disse avtalene blir som oftest solgt på CPM pris.
  7. Vi kan også kjøpe direkte av leverandørene, som lar oss forhandle pris (CPM) som vil gi oss bedre avtaler. Disse avtalene kan legges inn i Sage+Archer.

Hvilke fordeler gir utendørsannonsering?

Du får større fleksibilitet under kampanjeperioden

Utsatte du kampanjeplanleggingen litt for lenge? Med programmatisk kjøp av utendørs får du fleksibilitet til å planlegge, laste opp og lansere en kampanje i løpet av minutter. Enten du ønsker å sette opp en kampanje i siste liten eller trenger et siste ekstra push kan PDOOH levere. 

Økt rekkevidde

Om du ønsker å gjøre et ordentlig inntrykk er utendørsreklame et godt tillegg i mediemiksen. På denne måten har vi muligheten til å nå en målgruppe vi muligens ikke kan nå digitalt, samt gjøre et ekstra inntrykk på publikum som allerede har blitt eksponert digitalt. Ved å utnytte større skjermer og bevegelige bilder kan merkevarer øke rekkevidden på kampanjene sine, samt skape en dypere forbindelse med publikum.

Ønsker du å dypdykke deg i utendørsreklame? Her har du en interessant studie om OOH.

For å oppsummere

Utendørsreklame er en kraftig kanal som tilbyr høy oppmerksomhet og god bredde dekning. Tidligere har utendørsannonsering vært assosiert med dyre budsjetter for de største aktørene. Digitalisering har derimot åpnet opp muligheten for alle og kan enkelt kjøpes programmatisk med ulike budgivningsmodeller. 

Kjøp av utendørsreklame tillater annonsører å målrette reklame mot et bredt publikum og påvirke forbrukere under sentrale beslutningsmomenter gjennom dagen. Kampanjer kan enkelt settes opp og defineres med lokasjon, tid, budsjett og kreativer. 

Fordelene ved digital utendørsannonsering innebærer en mer nøyaktig leveranse ved hjelp av data som sikrer faktisk synlighet og eksponering. Med sterk fleksibilitet i kampanjeplanleggingen og bred dekningsgrad har annonsører mulighet til å nå publikum i en helt annen modus enn når de blar på nettet på mobilen. Med andre ord er utendørsannonsering en ressurs som ikke burde undervurderes og har absolutt en plass i mediemiksen.